Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
                                                                       Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
                                                                       Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

„Day of American Education” – spotkanie z doradcą edukacyjnym Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie oraz przedstawicielem Komisji Fulbrighta - UWr (21 kwietnia 2015 r.)

W dniu 21 kwietnia 2015 roku nasze Koło, we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Gospodarczego i Handlowego, Kołem Naukowym Amerykanistów „GOING WEST” oraz American Corner we Wrocławiu, zorganizowało prelekcję doradcy edukacyjnego Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie Marii Brzostek oraz przedstawiciela Komisji Fulbrighta Anny Ostrowskiej.

 

Spotkanie, zatytułowane „Day of American Education” dotyczyło studiów w USA, ze szczególnym uwzględnieniem studiów podyplomowych. Nasi goście przedstawili największe uczelnie amerykańskie, charakterystykę tamtejszych studiów prawniczych, zagadnienia związane z rekrutacją oraz kwestie finansowe. Zainteresowani słuchacze zadali szereg pytań praktycznych, a odpowiedzi które uzyskali jeszcze bardziej przybliżyły tematykę zagranicznych studiów publiczności.