Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
                                                                       Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
                                                                       Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Konferencja na UJ "Śmierć kodeksu? Dekodyfikacje" 17-18.01.2014 r.

Trudno zaprzeczyć tezie, że w dzisiejszych czasach rola kodeksu uległa znaczącej zmianie. Tak rozumiane prawo stanowione zdaje się nie nadążać za podlegającymi dynamicznym zmianom potrzebami obrotu i nie wpasowywać się  w multicentryczny system. Kodeks nie stanowi już kodyfikacji prawa danej gałęzi, a jedynie jedną z ustaw obowiązujących w jej ramach, nie zawsze całościowo spójnych. Dekodyfikacja stała się więc faktem, a pytaniem, które w jej obliczu należy zadać, to w jaki sposób odnaleźć w nieskoordynowanym systemie spójność, efektywność i słuszność prawa.

 Na temat zasygnalizowanego wyżej zjawiska dekodyfikacji dyskutowali prelegenci podczas konferencji „Śmierć kodeksu? Dekodyfikacje.”, która miała miejsce 17-18.01.2014 na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Konferencja przebiegła w bardzo przyjaznej i owocnej atmosferze, a swoją obecnością zaszczyciło wielu prominentnych naukowców, wśród nich choćby ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier, prof. dr hab. Jerzy Stelmach czy prof. dr hab. Fryderyk Zoll. Między wystąpieniami nie zabrakło burzliwej dyskusji, która wszystkim uczestnikom niewątpliwie dostarczyła nowych refleksji. Z ramienia naszego koła UJ odwiedzili Piotr Bodura, Adam Banach i mgr Przemysław Pest.