Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
                                                                       Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
                                                                       Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Konkurs Prawa Rzymskiego 03.06.2013

Dzień 3 czerwca 2013 roku był dla Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego o tyle szczególny, że nie tylko podtrzymaliśmy niedługą, acz chlubną tradycję brania udziału w Ogólnopolskim Konkursie Prawa Rzymskiego, ale także mieliśmy zaszczyt zorganizować IV jego finał. Tematem przewodnim tejże edycji było hasło: „Prawo rzymskie a świat współczesny”. W zmaganiach, składających się z trzech etapów wzięli udział studenci, którzy albo zostali zgłoszeni jako finaliści konkursów wydziałowych, albo zakwalifikowani przez Komitet Konkursowy na podstawie prac pisemnych. Wrocławska uczelnia reprezentowana była przez członków naszego koła, ówczesnych studentów I roku: Piotra Bodurę, Katarzynę Franczuk i Tomasza Szpilę.

 Komisja Konkursowa w zaszczytnym składzie: prof. Peter Blaho (Uniwersytet w Trnavie, Słowacja), prof. Wojciech Dajczak (UAM), dr Petr Dostalik (Uniwersytet w Ołomuńcu, Czechy), radca prawny Paweł Jasiński, ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier (UJ) - przewodniczący, prof. Piotr Machnikowski (UWr), prof. Marian Ptak (UWr), adw. Marcin Radwan-Röhrenschef, prof. Jarosław Rominkiewicz (UWr), dr Nadia Stachova (Uniwersytet w Brnie), dr Bartosz Szolc-Nartowski (UGd) oraz prof. Rafał Wojciechowski (UWr) miała trudny orzech do zgryzienia. Należało bowiem zdecydować o obsadzie tylko 3 nagradzanych miejsc. Po zawziętej walce, do której ostatniego etapu dotrwał Prezes naszego koła Piotr Bodura komisja na tajnym posiedzeniu postanowiła uhonorować Sylwię Nowak (I miejsce, UJ), Marcina Sepełowskiego (I miejsce, UAM) i Wojciecha Płóciennika (II miejsce, UJ) tytułem laureata i nagrodzić ich sześciodniowym wyjazdem do Rzymu. 

Po konkursie, który przebiegał w atmosferze zdrowej rywalizacji wszyscy uczestnicy wraz z członkami Komisji Konkursowej oraz osobami biorącymi udział w organizacji udali się na wspólny obiad do pobliskiej restauracji. Gdy opadły emocje, studenci chętnie wymieniali się numerami telefonów i informacjami o najtrudniejszych, legendarnych egzaminach na swoich wydziałach.