Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
                                                                       Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
                                                                       Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Ogólnopolska konferencja historyczno - prawna pt. „Centrum a Peryferie na przestrzeni dziejów” 28-29.03.2014 r.

Na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 28. i 29. marca 2014 r. odbyła się ogólnopolska konferencja historyczno – prawna zatytułowana „Centrum a Peryferie na przestrzeni dziejów” – wydarzenie współorganizowane przez dwa koła UWr (Koło Naukowe Historii Państwa i Prawa oraz Koło Naukowe Europejskiej Kultury Prawnej). Koncentrowała się ona na szeroko pojętych relacjach pomiędzy centrum a peryferiami, zarówno w sferze wewnętrznej, jak i międzynarodowej.

 

Referenci podejmowali różnorodne, kontrowersyjne zagadnienia. Do tych, które szczególnie pobudziły dyskusję można zaliczyć m.in.:

- Boliwijskie doświadczenia transformacji w świetle teorii postkolonialnej

- Kilka słów o historii prawa szkockiego w przededniu referendum

- Stosunki między Niderlandami a holenderskimi obszarami zamorskimi – kwestie konstytucjonalne

W roli moderatora dyskusji i jednocześnie wygłaszającego wystąpił Wiceprezes naszego koła – Artur Halasz. Swój referat wygłosili również inny członkowie: Witold Małecki, Krzysztof Trnka, Maciej Krogel i Katarzyna Franczuk.