Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
                                                                       Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
                                                                       Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Ogólnopolska konferencja komparatystyczna na UAM "Swoboda testowania a ochrona interesów osób najbliższych" 14.03.2014 r.

Z okazji nadchodzącej coraz większymi krokami zmiany kodeksu cywilnego odbyła się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu ogólnopolska konferencja komparatystyczna. Tematem było prawo spadkowe, a konkretnie konflikt podstawowych zasad nim rządzących- swobody testowania i solidarności rodzinnej. Nowatorska formuła konferencji, która znacząca skracała referaty zostawiając więcej pola do dyskusji pozwoliła prelegentom na wyciągnięcie wielu interesujących wniosków. Pierwszy panel, traktujący o problemach fundamentalnych, miał za zadanie postawić pytania będące punktem wyjścia do dalszej dyskusji. Następne panele, bardziej dogmatyczne niż historyczne, musiały się do owych pytań odnosić.

Przykładowe z nich brzmiały:

1. Czy należy chronić jedynie interes ekonomiczny czy również pozaekonomiczny najbliższych?

2. Czy istnieją wartości wyższe, do których możnaby się odwołać w celu zażegnania konfliktu swobody testowania z solidarnością rodzinną?

3. Czy tylko prawo spadkowe powinno pozwalać dziedziczyć?

Po owocnym dniu obrad uczestnicy konferencji, w tym członkowie kół naukowych mieli okazję się integrować zwiedzając przy tym Poznań. Z naszego ramienia do stolicy Wielkopolski zawitali mgr. Elżbieta Kocowska-Siekierka, Dorota Wieczorkowska, Witold Małecki, Piotr Bodura. Jednym z moderatorów dyskusji, obok prof. dr hab. Wojciecha Dajczaka, prof. dr hab. Franciszka Longchamps de Berier i dr Konrada Osajdy był opiekun naszego koła prof. dr hab. Rafał Wojciechowski.