Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
                                                                       Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
                                                                       Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Seminarium wyjazdowe „Prawo a język” – Świdnica (12-14 grudnia 2014 r.)

W dniach 12-14 grudnia 2014 roku odbyło się w Świdnicy wyjazdowe seminarium zatytułowane „Prawo a język”. Organizatorami wydarzenia były Koło Naukowe Europejskiej Kultury Prawnej oraz zaprzyjaźnione Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides”, działające na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Okazało się ono świetną okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń, a także pogłębienia więzi między członkami obu Kół.

 

 

Tematyką seminarium były związki prawa i języka. Seminarium stanowiło kontynuację zapoczątkowanego przez „Bona Fides” cyklu corocznych spotkań, podczas których dyskutowane były w sposób możliwie najbardziej wyczerpujący zagadnienia językowe odnoszące się do  podstawowych dla funkcjonowania prawa pojęć.

 

Podczas tegorocznego seminarium na warsztat wzięte zostało pojęcie szkody. Dyskutanci przedstawiali swoje analizy językowe pojęcia szkody, dotyczące etymologii, zakresu znaczeniowego, obecności w języku literackim, obecności w języku potocznym. Następnie przedstawiali analizy prawne, dotyczące m. in. kwestii definicji legalnej, orzecznictwa, doktryny, wpływu nazwy instytucji na jej rozwój. Narodowe znaczenia zostały skonfrontowane z definicjami (oraz samą regulacją) z Draft Common Frame of Refernce.

 

 

Wnioski poczynione w trakcie seminarium potwierdziły doniosłość problemów językowych w procesie zbliżania porządków prawnych i podkreśliły wagę procesu tłumaczenia tekstów prawnych dla dalszego stosowania norm.