Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
                                                                       Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
                                                                       Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Spotkania w roku 2013

  • Spotkanie organizacyjne, kwestie formalne 10.01.2013
  • Cykl: Prawo rzeczowe. Prawo rzeczowe w Niemczech 15.02.2013
  • Cykl: Prawo rzeczowe. Prawo rzeczowe we Francji 12.03.2013
  • Cykl: Prawo rzeczowe. Prawo rzeczowe w Chinach 14.04.2013
  • Spotkanie organizacyjne, kwestie formalne 16.06.2013
  • Walne zgromadzenie członków w nowym roku akademickim, wybór zarządu i omówienie planu pracy na rok 2014 18.10.2013
  • Cykl: prawo rzeczowe. Prawo rzeczowe w Wielkiej Brytanii 17.11.2013
  • Prawo sprzedaży w islamie i common law 18.12.2013