Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
                                                                       Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
                                                                       Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

„Warto rozmawiać – Mediacja w prawie” – konferencja na UWr (21 maja 2014 r.)

W dniu 21 maja 2014 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „Warto rozmawiać – Mediacja w prawie” współorganizowana przez koła naukowe: Cywilistów, Prawa Rodzinnego oraz Europejskiej Kultury Prawnej. Inaugurację uświetniły wystąpienia takich osobistości jak: Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu Ewy Barnaszewskiej oraz Sędzi Ewy Litowińskiej-Kuter. Łącznie do uczestnictwa zgłosiło się 17 osób, które reprezentowały uczelnie z całej Polski. W tematach wystąpień poruszano wiele ważnych kwestii odnosząc się do wzmożenia zastosowania instytucji mediacji w różnych dziedzinach prawa. 

 

Również tę konferencję mieli okazję uświetnić swoimi wystąpieniami sympatycy naszego Koła. I tak:

Pani mgr Elżbieta Kocowska-Siekierka zaprezentowała referat pod tytułem „Europejski projekt Eirene - rozwój mediacji w Grecji. Hellenic mediation & arbitration center”.

Katarzyna Franczuk przybliżyła nam problematykę zawodu mediatora – standardów jego pracy oraz odpowiedzialności cywilnej.

Tomasz Szpila wzbogacił konferencję wystąpieniem o następującej treści „Mediacja a sprawiedliwość naprawcza”.