Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
                                                                       Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
                                                                       Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Wyjazd integracyjno-naukowy 'Prawo a język' 22-23.11.2013

W listopadzie tego roku członkowie naszego koła (Piotr Bodura, Katarzyna Franczuk i Dorota Wieczorkowska) wzięli udział w zorganizowanym przez poznańskie Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides” w Toruniu seminarium, którego myśl nadrzędna brzmiała „Prawo a język”. Dyskusje skupiały się wokół 4 pojęć prawnych: posiadanie, własność, rzecz i nieruchomość. Zadaniem każdego z uczestników było przygotowanie krótkiego, 2-3 minutowego wystąpienia dotyczącego dowolnie wybranego przez siebie systemu prawnego i zwrócenie uwagi na językowe pochodzenie tych czterech pojęć.

Moderatorami, a zarazem czynnymi uczestnikami spotkania byli: prof. Dajczak i dr Wiewiorowski, czyniąc naszą debatę ciekawszą i sprawniej przebiegającą. Po 2 dniach intensywnego dialogu doszliśmy do zadawalających nas wniosków – o relacji prawa z językiem z pewnością warto rozmawiać i nie zamierzamy na tym poprzestać! Seminarium miało miejsce w Wyższej Szkole Filologii Hebrajskiej, po której oprowadził nas niezwykle gościnny ojciec Bernard. 

Czas spędzony w Toruniu to nie tylko reprezentowanie naszego koła w dyskusji naukowej, ale również świetna zabawa oraz integracja, o czym świadczą poniższe zdjęcia.