Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
                                                                       Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
                                                                       Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

O nas

Jesteśmy jednym z kół naukowych działających na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Powstaliśmy z zamiłowania do europejskiej tradycji prawnej, której istotną częścią jest  prawo rzymskie. Dziś, w obliczu poszukiwań nowych dróg dla prawa, kiedy pada coraz więcej pytań, co prawo powinno realizować i jak wyglądać, rozważania romanistyczne stają się na powrót istotne. Pamiętając o świecie antycznym i jego dorobku, staramy się odnieść go do czasów dzisiejszych. Często jednak skupiamy się na poznawaniu współczesnych praw innych państw i kultur, jako że komparatystyka prawnicza nasuwa wiele ważnych wniosków w tych zmiennych dla prawa czasach. Pozwala na dostrzeżenie pojęć i wartości wspólnych wszystkim systemom, co z kolei istotnie przyczynia się do rozszerzenia dyskursu na temat przyszłości prawa prywatnego.

Nasze koło spotyka się raz w miesiącu. Omawiamy wówczas instytucje prawa prywatnego z różnych krajów, wśród których znajdują się niejednokrotnie systemy uważane do niedawna za egzotyczne (Chiny, Islam). W tak szerokim spektrum tematów, gdzie znajduje się również miejsce dla antycznego prawa rzymskiego, które uważamy za punkt wyjścia, możliwe jest rozwinięcie świadomości prawnej i społecznej. Nieobce bowiem są nam dywagacje na tematy kulturowe, polityczne, gospodarcze.

Zdołaliśmy zorganizować IV edycję ogólnopolskiego Konkursu Prawa Rzymskiego, która to została bardzo ciepło przyjęta na Wydziale. Nasi członkowie zaś, od pierwszych edycji zmagają się ze studentami innych uczelni w tych rzymskich potyczkach na wiedzę i erudycję. Współorganizujemy również nie jedną konferencję, bywamy na kolejnych i pozostajemy w kontakcie z innymi kołami rzymskimi w Polsce, co czyni nas kołem podróżującym. Stanowimy jednocześnie młodzieżowe zaplecze inicjatywy naszego opiekuna naukowego, czyli Europejskiej Kultury Prawnej, do której stosowny odnośnik znajduje się w zakładce LINKI. Zapraszamy do budowania z nami tego interesującego klubu dyskusyjnego.

Opiekunem koła jest prof. dr hab. Rafał Wojciechowski (Zakład Prawa Rzymskiego, Pracownia Europejskiej Kultury Prawnej)