Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
                                                                       Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
                                                                       Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

VI Finał Międzynarodowego Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” – UAM (1 czerwca 2015 r.)

W dniu 1 czerwca 2015 roku w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się finał VI edycji międzynarodowego konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”. Komitet Konkursowy powołał Komisję Konkursową w składzie: prof. Wojciech Dajczak (UAM), dr Petr Dostalik (Uniwersytet w Ołomuńcu, Czechy), prof. Tomasz Giaro (UW) – przewodniczący, radca prawny Paweł Jasiński, ks. prof.


Read more...

„Day of American Education” – spotkanie z doradcą edukacyjnym Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie oraz przedstawicielem Komisji Fulbrighta - UWr (21 kwietnia 2015 r.)

W dniu 21 kwietnia 2015 roku nasze Koło, we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Gospodarczego i Handlowego, Kołem Naukowym Amerykanistów „GOING WEST” oraz American Corner we Wrocławiu, zorganizowało prelekcję doradcy edukacyjnego Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie Marii Brzostek oraz przedstawiciela Komisji Fulbrighta Anny Ostrowskiej.

 

Spotkanie, zatytułowane „Day of American Education” dotyczyło studiów w USA, ze szczególnym uwzględnieniem studiów podyplomowych.


Read more...

"O udziale chrześcijańskiej demokracji w tworzeniu Unii Europejskiej". Spotkanie z Panem Prezesem Stanisławem Gebhardtem – UWr (25 marca 2015 r.)

W dniu 25 marca 2015 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii odbyło się spotkanie z Panem Prezesem Stanisławem Gebhardtem. Spotkanie zostało zatytułowane: "O udziale chrześcijańskiej demokracji w tworzeniu Unii Europejskiej". Głównym wydarzeniem była prelekcja gościa na temat historii integracji europejskiej oraz roli chrześcijańsko-demokratycznych formacji w kształtowaniu Wspólnot, a następnie – Unii.

 

Stanisław Gebhardt – polski polityk, ekonomista.


Read more...

„Współczesne wyzwania Prawa własności intelektualnej” – konferencja na UWr (20-21 marca 2015 r.)

W dniach 20-21 marca 2015 roku odbyła się na Wydziale ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana „Współczesne wyzwania Prawa własności intelektualnej”. Organizatorami wydarzenia były: Naukowe Koło Cywilistów, Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Europejskiego oraz Koło Naukowe Europejskiej Kultury Prawnej.

 

Prelegenci przedstawili cały wachlarz zagadnień, począwszy od prawnych aspektów obrotu informacją, poprzez cytowanie, na swobodzie umów w dziedzinie prawa własności intelektualnej kończąc.


Read more...

Seminarium wyjazdowe „Prawo a język” – Świdnica (12-14 grudnia 2014 r.)

W dniach 12-14 grudnia 2014 roku odbyło się w Świdnicy wyjazdowe seminarium zatytułowane „Prawo a język”. Organizatorami wydarzenia były Koło Naukowe Europejskiej Kultury Prawnej oraz zaprzyjaźnione Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides”, działające na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Okazało się ono świetną okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń, a także pogłębienia więzi między członkami obu Kół.

 

 

Tematyką seminarium były związki prawa i języka.


Read more...

Wizyta dr hab. Kazimierza Michała Ujazdowskiego. Seminarium na temat książki pt. „V Republika Francuska. Idee, konstytucja, interpretacje” - UWr (9 grudnia 2014 r.)

W dniu 9 grudnia 2014 roku Koło Naukowe Europejskiej Kultury prawnej miało przyjemność gościć dr hab. Kazimierza Michała Ujazdowskiego.Z tej okazji odbyło się seminarium z udziałem gościa, poświęcone ustrojowi V Republiki Francuskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ideowych, historycznych i konstytucyjnych.

 

 

Kazimierz Michał Ujazdowski (1964), nauczyciel akademicki, doktor nauk prawnych, polityk konserwatywny.


Read more...

Wizyta księdza profesora Franciszka Longchamps de Bérier. Wykład pt. „Ostatnie 100 lat prawa spadkowego w Polsce” oraz seminarium nt. orzeczenia Hobby Lobby - UWr (20 października 2014 r.)

Dnia 20 października na naszym Uniwersytecie gościliśmy księdza profesora Franciszka Longchamps de Bérier.  Ks. profesor jest uznanym specjalistą z dziedziny prawa rzymskiego, kierownikiem Katedry Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji UJ, wykłada na Wydziale Prawa i Administracji UW. Jest także członkiem Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej oraz Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.


Read more...

„Vademecum spadkowe – kto dziedziczy całość, a kto połowę?” – konferencja na UWr (24-25 maja 2014 r.)

W dniach 24-25 maja 2014 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego miała miejsce konferencja naukowa zatytułowana „Vademecum spadkowe – kto dziedziczy całość, a kto połowę?”. Współorganizatorem, obok Naukowego Koła Cywilistów i Koła Naukowego Prawa Rodzinnego, było Koło Naukowe Europejskiej Kultury Prawnej.

 

Prelegenci przedstawiali referaty dotyczące obszernej tematyki następstwa prawnego po śmierci. Wachlarz zagadnień był szeroki, wobec czego konferencja trwała dwa dni.


Read more...

„Warto rozmawiać – Mediacja w prawie” – konferencja na UWr (21 maja 2014 r.)

W dniu 21 maja 2014 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „Warto rozmawiać – Mediacja w prawie” współorganizowana przez koła naukowe: Cywilistów, Prawa Rodzinnego oraz Europejskiej Kultury Prawnej. Inaugurację uświetniły wystąpienia takich osobistości jak: Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu Ewy Barnaszewskiej oraz Sędzi Ewy Litowińskiej-Kuter. Łącznie do uczestnictwa zgłosiło się 17 osób, które reprezentowały uczelnie z całej Polski.


Read more...

Ogólnopolska konferencja historyczno - prawna pt. „Centrum a Peryferie na przestrzeni dziejów” 28-29.03.2014 r.

Na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 28. i 29. marca 2014 r. odbyła się ogólnopolska konferencja historyczno – prawna zatytułowana „Centrum a Peryferie na przestrzeni dziejów” – wydarzenie współorganizowane przez dwa koła UWr (Koło Naukowe Historii Państwa i Prawa oraz Koło Naukowe Europejskiej Kultury Prawnej). Koncentrowała się ona na szeroko pojętych relacjach pomiędzy centrum a peryferiami, zarówno w sferze wewnętrznej, jak i międzynarodowej.


Read more...

Ogólnopolska konferencja komparatystyczna na UAM "Swoboda testowania a ochrona interesów osób najbliższych" 14.03.2014 r.

Z okazji nadchodzącej coraz większymi krokami zmiany kodeksu cywilnego odbyła się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu ogólnopolska konferencja komparatystyczna. Tematem było prawo spadkowe, a konkretnie konflikt podstawowych zasad nim rządzących- swobody testowania i solidarności rodzinnej. Nowatorska formuła konferencji, która znacząca skracała referaty zostawiając więcej pola do dyskusji pozwoliła prelegentom na wyciągnięcie wielu interesujących wniosków.


Read more...

"Graeca non leguntur?" Prof. Heinz Barta z Universität Innsbruck na Uniwersytecie Wrocławskim 05-07.03.2014 r.

W dniach od 5.03. do 7.03.2014 roku gościem Uniwersytetu Wrocławskiego był prof. Heinz Barta z Uniwersytetu w Innsbrucku. Prof. Barta zajmuje się na co dzień prawem cywilnym, uważa jednak, że podstawą dla każdego praktyka prawa i warunkiem koniecznym lepszego zrozumienia obecnych mechanizmów prawnych, jest poznanie historii prawa i genezy współczesnych instytucji. 14 lat temu, na prośbę przyjaciela, prof.


Read more...

Konferencja na UJ "Śmierć kodeksu? Dekodyfikacje" 17-18.01.2014 r.

Trudno zaprzeczyć tezie, że w dzisiejszych czasach rola kodeksu uległa znaczącej zmianie. Tak rozumiane prawo stanowione zdaje się nie nadążać za podlegającymi dynamicznym zmianom potrzebami obrotu i nie wpasowywać się  w multicentryczny system. Kodeks nie stanowi już kodyfikacji prawa danej gałęzi, a jedynie jedną z ustaw obowiązujących w jej ramach, nie zawsze całościowo spójnych.


Read more...

Spotkania w roku 2013

  • Spotkanie organizacyjne, kwestie formalne 10.01.2013
  • Cykl: Prawo rzeczowe. Prawo rzeczowe w Niemczech 15.02.2013
  • Cykl: Prawo rzeczowe. Prawo rzeczowe we Francji 12.03.2013
  • Cykl: Prawo rzeczowe. Prawo rzeczowe w Chinach 14.04.2013
  • Spotkanie organizacyjne, kwestie formalne 16.06.2013
  • Walne zgromadzenie członków w nowym roku akademickim, wybór zarządu i omówienie planu pracy na rok 2014 18.10.2013
  • Cykl: prawo rzeczowe. Prawo rzeczowe w Wielkiej Brytanii 17.11.2013
  • Prawo sprzedaży w islamie i common law 18.12.2013

Wyjazd integracyjno-naukowy 'Prawo a język' 22-23.11.2013

W listopadzie tego roku członkowie naszego koła (Piotr Bodura, Katarzyna Franczuk i Dorota Wieczorkowska) wzięli udział w zorganizowanym przez poznańskie Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides” w Toruniu seminarium, którego myśl nadrzędna brzmiała „Prawo a język”. Dyskusje skupiały się wokół 4 pojęć prawnych: posiadanie, własność, rzecz i nieruchomość.


Read more...

Konkurs Prawa Rzymskiego 03.06.2013

Dzień 3 czerwca 2013 roku był dla Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego o tyle szczególny, że nie tylko podtrzymaliśmy niedługą, acz chlubną tradycję brania udziału w Ogólnopolskim Konkursie Prawa Rzymskiego, ale także mieliśmy zaszczyt zorganizować IV jego finał. Tematem przewodnim tejże edycji było hasło: „Prawo rzymskie a świat współczesny”.


Read more...